Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 18:45

Lịch nộp tiểu luận Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý Lớp TC LLCT GD30 (ngày 04/3/2022)