Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ ba, 17 Tháng 5, 2022 - 23:44

Lịch học và viết thu hoạch (Giảng trực tuyến) Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 08/01 đến ngày 17/01/2021