Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 22:32

Lịch học và viết bài thu hoạch (giảng trực tuyến), lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 13/12 đến ngày 21/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C45

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Năm học: 

2021

Lịch học và viết bài thu hoạch (giảng trực tuyến), lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 13/12 đến ngày 21/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác