Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 10:05

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC A37 từ ngày 02/3 đến ngày 29/3/2022