Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 12:21

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ Cộng sản Việt Nam, Lớp TCLLCT-HC C47, từ ngày 20/01 đến 01/02/2021