Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ hai, 24 Tháng 1, 2022 - 05:06

Lịch học tập Phần: nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 04/5 đến ngày 17/5/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C45

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2021

Lịch học tập Phần: nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 04/5 đến ngày 17/5/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác