Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:10

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh) , Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 23/8 đến ngày 31/8/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C51

Học phần: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh) , Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 23/8 đến ngày 31/8/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác