Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ hai, 28 Tháng 11, 2022 - 22:45

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh) , Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 23/8 đến ngày 31/8/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C51

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh) , Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 23/8 đến ngày 31/8/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác