Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ bảy, 3 Tháng 6, 2023 - 02:05

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC C48 (Điều chỉnh), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2022