Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:55

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC C48 (Điều chỉnh), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2022