Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:26

Lịch học tập lớp TC LLCT C57, Học phần: Kinh tế chính trị về PTXS TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 14/4 đến ngày 26/4/2023