Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:36

Lịch học tập Lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 19/8 đến ngày 31/8/2022