Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:33

Lịch học tập Lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 19/8 đến ngày 31/8/2022