Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 14:49

Lịch học tập lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 04/01 đến ngày 13/01/2023