Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 20:22

Lịch học tập Lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C53

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác