Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:25

Lịch học tập lớp TC LLCT A41, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 08/5 đến ngày 26/5/2023