Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 16:09

Lịch học tập lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 30/5 đến ngày 13/6/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A39

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Lịch học tập lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 30/5 đến ngày 13/6/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác