Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ ba, 28 Tháng 3, 2023 - 08:19

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, Điều chỉnh lần 4) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 26/3 đến 16/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, Điều chỉnh lần 4) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 26/3 đến 16/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác