Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 19:56

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, Điều chỉnh lần 4) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 26/3 đến 16/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, Điều chỉnh lần 4) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 26/3 đến 16/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác