Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 14:00

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 17/3 đến 25/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C47

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 17/3 đến 25/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác