Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 07:19

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vần đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày17/3 đến 29/3/2022