Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 15:10

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vần đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày17/3 đến 29/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 2)  Phần: Những vần đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày17/3 đến 29/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác