Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 04:33

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 26/10 đến 28/10/2021