Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 06:26

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 01/11 đến 04/11/2021