Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 20:42

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác