Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 00:06

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC A37, từ 01/12 đến 17/12/2021