Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ tư, 26 Tháng 1, 2022 - 23:58

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 17/12 đến ngày 30/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 17/12 đến ngày 30/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác