Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 00:05

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chinh lần 2) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 03/12 đến 14/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C48

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 03/12 đến 14/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác