Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ hai, 28 Tháng 11, 2022 - 22:12

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách từ ngày 08/4 đến 15/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách từ ngày 08/4 đến 15/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác