Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 18:18

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác