Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 20:36

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phấn học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC ngành Ngân hàng NN&PTNT và BHXH, từ ngày 06/11 đến 24/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phấn học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC ngành Ngân hàng NN&PTNT và BHXH, từ ngày 06/11 đến 24/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác