Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 18:32

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 11/02 đến 01/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT GD31

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 11/02 đến 01/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác