Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 10:03

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 3) Phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT A38 từ ngày 02/3 đến ngày 29/3/2022