Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 07:20

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT- HC A35, từ ngày 24/3 đến 12/4/2022