Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 14:42

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 28/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C53

Học phần: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 28/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác