Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:25

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, Điều chỉnh lần 2) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp TC LLCT GD30, từ ngày 17/3 đến 30/3/2022