Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ tư, 22 Tháng 3, 2023 - 23:08

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC A37, từ ngày 30/3 đến 14/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A37

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC A37, từ ngày 30/3 đến 14/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác