Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:47

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNN và BHXH Bến Tre , từ ngày 12/02 đến 27/02/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNN và BHXH Bến Tre , từ ngày 12/02 đến 27/02/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác