Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:17

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 02) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin(Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C51, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 19/01/2022