Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 21:08

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 27/10 đến 03/11/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C43

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Năm học: 

2020

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 27/10 đến 03/11/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác