Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 11:52

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 17/8 đến 28/8/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C43

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2020

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 17/8 đến 28/8/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác