Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:27

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân; Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022