Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 19:45

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sờ (giảng trực tuyền), Lớp TCLLCT-HC GD28, từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021