Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 05:29

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC GD29 (giảng trực tuyến), từ ngày 08/10 đến 15/10/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD29

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC GD29 (giảng trực tuyến), từ ngày 08/10 đến 15/10/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác