Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ bảy, 20 Tháng 8, 2022 - 00:28

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC GD29 (giảng trực tuyến), từ ngày 08/10 đến 15/10/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD29

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC GD29 (giảng trực tuyến), từ ngày 08/10 đến 15/10/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác