Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 20:12

Lịch học tập (điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD30, từ ngày 15/4 đến ngày 26/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT GD30

Danh sách môn học: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2022

Lịch học tập (điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD30, từ ngày 15/4 đến ngày 26/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác