Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ bảy, 1 Tháng 10, 2022 - 06:15

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương; Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN&PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 07/5 đến ngày 11/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương; Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN&PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 07/5 đến ngày 11/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác