Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 20:42

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 21/9 đến 29/9/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C43

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Năm học: 

2020

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 21/9 đến 29/9/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác