Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 11:59

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 04) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC ngành NHNN&PTNN và BHXH, từ ngày 12/12 đến 31/01/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử Đảng CSVN

Năm học: 

2020

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 04) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC ngành NHNN&PTNN và BHXH, từ ngày 12/12 đến 31/01/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác