Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 05:30

Lịch học tập Điều chỉnh lần 02 (giảng trực tuyến) Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 03, từ ngày 04/10 đến 29/12/2021