Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:25

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 24/5 đến ngày 22/6/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 24/5 đến ngày 22/6/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác