Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 00:49

Lịch học Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (Giảng trực tuyến), Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 11/11/2021 đến 23/11/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD29

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2021

Lịch học Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (Giảng trực tuyến), Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 11/11/2021 đến 23/11/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác