Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 19:56

Lịch học lớp TCLLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 09/11 đến ngày 17/11/2022