Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 13:58

Lịch học lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 32 (GD32), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 12/6 đến ngày 21/6/2023