Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 11:01

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân, từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân, từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác