Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 03:27

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 05/12 đến ngày 15/12/2022